logo thecasinocity

www.thecasinocity.se: Integritetspolicy

Integritetspolicy Integritetspolicy

Tack för att du tar tiden att läsa denna viktiga information vilket handlar om dina rättigheter och diskuterar våra användarvillkor när det gäller din personliga information och hur den erhålls och används av oss på www.thecasinocity.se.

För tydlighetens skull, termerna ”vi”, ”vår” och ”oss” refererar till www.thecasinocity.se. Genom att läsa detta och resterande text accepterar du de beskrivna villkoren och väljer att göra det frivilligt när du använder www.thecasinocity.se tjänster och hela vår webbplats.

Definitioner

Vi kan hänvisa till alla läsare av den här artikeln som ”Användare”, ”Medlemmar”, ”Följare” eller ”Spelare”.

Vid diskussion om ”personuppgifter” hänvisas till information eller identiteter av ovan nämnda.

Termen ”allmän plats” kan hänvisas som hela webbplatsen för www.thecasinocity.se.

2. Information vi samlar in genom våra tjänster:

Genom hela den allmänna platsen samlar vi viktiga uppgifter om användare som vill använda specifika områden på www.thecasinocity.se Denna behandling av information fungerar på två sätt.

2.1 Använda information från användaren för att förbättra dess erfarenhet och förbättra våra egna tjänster på www.thecasinocity.se. Detta görs genom att spåra rörelser över hela webbplatsen för att hjälpa till att bygga en profil av vad som fångar användarens intresse.

2.2 Begäran om personlig information och data som, till exempel, kan hänvisas till användarens e-post, fullständigt namn, ålder, bostadsadress, mobilnummer eller annat kontaktnummer. Dock med hänsyn till de uppgifter som är villigt tillhandahållna. Ibland är det en nödvändighet för juridiska krav, det vill säga att bekräfta den lagliga åldern hos dem som vill använda www.thecasinocity.se.

2.3 Automatisk samling av data på www.thecasinocity.se sker direkt från användarens IP-adress som innehåller cookieinformation avseende de webbplatser som användaren har besökt före, under och efter deras besök på www.thecasinocity.se. Vi har tillgång till övervakade tider, datum och tillträde som IP-adressen använder från våra tjänster. Vi kan sedan använda detta för att interagera med användaren via e-post eller snabbmeddelanden för att hjälpa deras erfarenhet, detta kan göras för alla användare på vår webbplats.

2.4 Godkända tjänster samlar in information som användaren frivilligt har gett oss, till exempel, att uppge sin personliga information vid prenumeration av nyhetsbrev. Sådana tjänster som tillhandahålls av www.thecasinocity.se kommer att sortera den här informationen som kan innehålla medlemmens fotografiska ID, e-postadress, kön, födelsedatum och fullständigt namn samt den e-postadress som användaren registrerar sig med. Genom att använda auktoriserade tjänster tillåter alla användare oss att lagra sådana uppgifter för vidare användning för att förbättra tjänsterna ytterligare och om det behövs överlämnas till tredje part om något rättsligt ärende kräver det.

3. Hur informationen vi samlar används

www.thecasinocity.se kommer att samla olika delar av information under en eller flera användares besök och vad som följer är exempel på hur denna information är ovärderlig för hur vårt företag validerar sina tjänster till sina medlemmar.

3.1 Operativa tjänster

Information som erhållits kan hjälpa till med driften av tjänsten, underhållet och kan förbättra den erbjudna tjänsten. Det kommer att hjälpa till med eventuella önskemål från användaren, hjälp till med kommentarer och frågor och rekommendationer till vad www.thecasinocity.se kan ge som en upplevelse.

3.2 Serviceförbättringar

Den korrelerade informationen används för att hjälpa oss att förstå och analysera trender från våra egna tjänster som användare väljer. Detta leder till ny produkt, bättre erfarenheter, servicefunktioner och uppdateringar av funktioner som är mindre populära.

3.3 Kommunikation

Uppsamlade uppgifter tillåter oss att kommunicera med användaren för rent administrativa ändamål. (a) Kundservice-områden inklusive behovet av att ta itu med eventuella intrångsrättsliga rättigheter, överträdelser eller klagomål. (b) Uppdatera användare med kampanjer och exklusiva erbjudanden relaterade till produkterna www.thecasinoscity.se erbjuder, antingen från oss eller tredje part. Dessa är föreslagna tillvägagångssätt, som alla medlemmar kan avanmäla sig från vilket vidare diskuteras i "Dina Rättigheter" (sek. 5).

3.4 Spårnings- och cookieteknologi

Information kan samlas automatiskt via cookies och teknologi för att hjälpa till med följande:

(a) Personlig service, till exempel, att inte behöva skriva in någon personlig information flera gånger för att få tillgång till tjänster. (b) Anpassad annonsering, innehåll och kundanpassad information. (c) Märkning för tredje part och övervakningstjänster av www.thecasinocity.se. (d) Spårningsuppgifter och inlagor, loggningsstatusar och användning av kampanjer.

3.5 Analyser

Vi använder ytterligare Google Analytics för att hjälpa oss att mäta och sedan utvärdera trafiken via vår webbplats www.thecasinocity.se. Vi har ingen anknytning till tjänsten hos Google och de är en oberoende enhet i våra tjänster. Rapporterna från detta arbete går åt båda håll eftersom Google kan komma åt analyserna för att se användarnas aktivitet från vår egen webbplats.

Med denna process tar vi stor vikt vid att skydda informationen som samlas in från våra användare. Information som delas kommer vara för att lösa tekniska frågor, men även godkänd information kan vara oidentifierbar.

4. Offentliggörande av information

Detta är den offentliggörande av information som användaren har samtyckt för oss att göra det under följande omständigheter:

4.1 Information som är obegränsad

Det här är frivillig information som lämnas av användaren i den allmänna platsen på webbplatsen www.thecasinocity.se, till exempel meddelande inom en kommentarsektion som kan nås av andra användare och oss.

4.2 Tjänsteleverantörer

Vår webbplats arbetas med oundvikligen av tredje man som arbetar på hemsidan, underhåller, hosting, utveckling och andra serviceområden. De kommer ha tillgång till information och personuppgifter, men informationen kommer att vara begränsad till de tjänsteleverantörer där det är rimligt nödvändigt att hjälpa dem att utföra sina uppgifter. De är avtalade att upprätthålla sekretess för sådan information för att ytterligare säkra användardata.

4.3 Ej identifierbar information

Automatisk insamlad information skickas till tredje part för att hjälpa till med följande områden. (a) Regelefterlevnad för rapporteringsändamål. b) Marknadsändamål. (c) Korrelerade användarvanor med användarmönster, innehåll, funktionstillgänglighet och tjänster som används.

4.4 Juridiska processer och regelefterlevnad

Vi kommer att avslöja personuppgifter om det krävs att göra det enligt begäran om sådan information om lagen tillåter detta eller är nödvändigt för att följa domstolsförelägganden, domstolar, häktningsorder eller rättsliga förfaranden. Vi kommer att samarbeta med rättsväsendet och andra myndigheter inom detta område av juridiska rättigheter. Detta omfattar följande: (a) Försiktighetsåtgärder för ansvar. (b) Skydda oss mot bedräglig, olaglig och missbrukande verksamhet. (c) Försvar från tredje parts krav och eller påståenden. (d) Säkerhet för vår tjänst och låta den bli tillgänglig. (e) Skydd av vår egendom, lagliga rättigheter, verkställighet av våra kontrakt, skyddet av våra rättigheter som vi som skyddar andras säkerhet.

4.5 Förändring av ägarförhållanden

Om våra tjänster visar sig ha ändrat ägare genom förvärv eller genom en sammanslagning, kommer personuppgifter att vara tillgängliga av en eller flera tredje parter. Det nya ägandet måste fortfarande åta sig en sekretesspolicy för att iaktta dina rättigheter.

Uppgifterna kan skickas fysiskt eller elektroniskt till nämnda förvärvare. Förvärvet kan också komma från insolvens, försäljning av tillgångar eller eventuell konkurs.

5. Dina rättigheter

5.1 Vi skyddar dina rättigheter och ger dig tillgång till en rimlig nivå under din tid som spenderas i alla våra tjänster. Du kan begära denna information och eller ändra den eller ta bort den. Förfrågan kan göras via vår sida "Kontakta oss".

Du kanske vill frånsäga viss personlig information till oss, vilket i sin tur kan påverka några av de tjänster som vi annars skulle kunna tillhandahålla.

Du kan när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om detta inte är en juridisk fråga. Du kan logga eventuella klagomål som du har om saken tros ha åsidosatt dina juridiska rättigheter. Vänligen hänvisa till ett dataskyddskontor för att ta upp ditt ärende.

5.2 Analytisk information

Du kan välja att lämna samlingen av information som lagras genom att använda funktionen Opt-out i Google Analytics.

5.3 Avbryta kommersiell kommunikation

Du kan avbryta prenumeration från kommersiella e-postmeddelanden när som helst och instruktionerna om hur du går tillväga återfinns i själva e-postmeddelandet, eller så kan du kontakta oss direkt för att åtgärda din begäran. Avlägsnandet kan ta upp till 10 arbetsdagar. Men genom att avbryta den kommersiella kommunikationen kan du fortfarande få e-post om våra tjänster direkt om webbplatsen.

6. Tjänster från tredje part

Denna serviceprocess kan innehålla länkar eller funktioner till länkade webbplatser och tjänster från tredje part. Vi är inte ansvariga för någon information du tillhandahåller till tredje parts webbplatser eller tjänster från tredje part. Vi är inte heller ansvariga för deras handlingar, även om webbplatsen eller tjänsten tillhandahålls via oss. Vi rekommenderar att du lär dig mer om deras bruk innan du kommunicerar och avslöjar den nödvändiga informationen för dem.

7. Sekretesskydd

www.thecasinocity.se följer EU:s dataskyddsförordning, även känd som GDPR. När det gäller användning och behållande av alla personliga uppgifter och information. Om det föreligger en intressekonflikt avseende GDPR, ska GDPR styra inspektionsprocessen.

8. Cookies från tredje part

8.1 cookiesfunktioner som används hos www.thecasinocity.se

• Viktiga cookies - med dessa cookies kan du komma åt och navigera runt på vår hemsida. Du kan använda våra säkerhetsåtkomstfunktioner, som du inte kan identifieras som en användare utan.

• Prestanda - Uppsamlingen av information är att hjälpa oss att förstå hur en användare använder sig av webbplatsen och kan hjälpa till när det gäller att lära sig hur webbplatsen fungerar, om användaren upplever ett felmeddelande på en vanlig tjänst som normalt sett inte skulle komma upp.

• Funktions-cookies - minnet av inloggningsuppgifter och minnas de tidigare val som du har gjort. Detta inkluderar användarnamn, språk och region/land du befinner dig i. Dessa cookies anpassar webbplatsen för dina specifika inställningar och kan till och med komma ihåg typsnittstorleken eller föreställa sig justeringar om det skulle ha ändrats för att möta dina behov.

• Beteendeorienterade cookies - Dessa hjälper med reklaminriktning, vilket ger dig mer relevant intresse om du skulle vara intresserad.

9. Minderåriga och barns integritet

Vi tillhandahåller inte eller stöder en tjänst som riktar sig till barn under 18 år. Det är en policy att inte göra vår tjänst tillgänglig för dem som klassas som minderåriga och vi samlar inte in personuppgifter från barn under 18 år, såvida inte föräldrars samtycke är godkänt om en rättslig fråga skulle uppstå. Om du är under laglig ålder ber vi dig att upphöra med all aktivitet av vår tjänst och hemsida. Om du är förälder eller vårdnadshavare kan du kontakta oss, från sidan ”Kontakta oss”, vid misstänksamt beteende och be oss om att ta bort all automatiskt insamlad information.

Tjänsten är inte heller avsedd för användning av minderåriga och om sådan aktivitet har ägt rum kan vi och den användaren, genom rättigheter, ta bort och radera allt innehåll de kan ha registrerat. Vi måste ange att fullständigt borttagande av innehåll och information inte är garanterat och sålunda kan vi inte garantera en 100% borttagning av data.

10. Datasäkerhet

Med accepterade industristandarder att hålla sig till, följer vi reglerna för att skydda informationen som har skickats direkt till oss. Vi upprätthåller administrativa standarder, tekniska och, naturligtvis, en fysisk skyddsåtgärd för att skydda de förvärvade uppgifterna från oavsiktlig eller olaglig förlust. Ingen data ska förstöras, ändras, röjas eller ges genom någon form av olaglig process vid vår procession. Vi har programvara på plats som stöder SSL-teknik för att hjälpa till att kryptera data under överföring via internet.

Trots att alla åtgärder vidtas kan vi inte garantera 100% säkerhet, så all information som lämnas till oss görs på användarens egen risk. Eventuella överträdelser mot dina personuppgifter kommer att leda oss att kontakta dig direkt samt rätt myndigheter som kan hantera ärendet i enlighet med gällande lag. Om du anser att ett brott har gjorts utan vår kunskap, vänligen kontakta oss via sidan ”Kontakta oss”.

11. Lagring av uppgifter

Lagrad data behålls bara under en begränsad tid och så länge vi behöver den, tills vi är helt övertygade om att vi har uppnått alla mål för det ursprungliga syftet med samlad data, eller om det inte behövs för juridiska frågor. Vi kommer att behålla all information som har använts för sådana rättsliga ärenden, för att följa våra egna rättsliga skyldigheter för att lösa tvister och att genomföra de avtal som följer nedan:

12. Inställningar

Du är helt och hållet inom dina rättigheter att justera eller ändra integritetsinställningar, men du måste vara medveten om att ingen säkerhetsåtgärd är ogenomtränglig. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella brott som kan hota säkerhetsåtgärderna på vår webbplats och tjänst.

13. Dataöverföring

Uppgifterna som tillhandahålls via våra tjänster till tredje part i EU kan eventuellt inte ha samma säkerhetsnivå, därför kan vi inte ansvara för externa system. Vi överför data, som nämnts, med de bästa möjliga säkerhetsåtgärderna, men återigen kan fullständig säkerhet inte garanteras.

14. Data controller och dataprocessor

www.thecasinocity.se är data controller när det gäller hur EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) klassificeras enligt förordning 2016/679. Det innebär att alla användardata som innehåller personuppgifter kontrolleras av www.thecasinocity.se, samt att bestämma hur denna information används och för vilket ändamål.

Med undantag har www.thecasinocity.se ingen makt över hur tredje part agerar med sådan personlig information eller hur den lagras. Även om www.thecasinocity.se kan ha underentreprenörer som kan använda uppgifterna på uppdrag av www.thecasinocity.se i samband med den tjänst som www.thecasinocity.se erbjuder till sina användare.

15. Ändringar och uppdateringar till denna policy

Under vår tids gång och vår tjänst är det möjligt att policyn måste ändras och uppdateras för att överensstämma med lagarna och hur vi hanterar vår verksamhet som server. Vi rekommenderar dig att uppdatera dig på den här sidan för att vara medveten om de senaste ändringarna i policyn och hjälpa dig att hålla dig tydligt informerad om våra tjänster och dina rättigheter. Fortsatt bruk av vår tjänst av dig, användaren, betyder att du har läst denna policy, förstått och godkänt allt som anges i den nuvarande versionen.

16. Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor, bekymmer eller intresse för vår policy, var god kontakta oss via vårt kontaktformulär som finns här.

Senast uppdaterad: Maj 30 2018