eCOGRA en märkescertifiering för casino online

eCOGRA grundades 2003 och är en institution vars syfte är att belöna de speloperatörer som uppfyller de krav de har satt på säkerhet, etik och ansvarsfullt spelande. De operatörerna som bär ett eCOGRA sigill på deras hemsida är godkända. Du kan vara säker på att det här är ett casino online som du kan förlita dig på. eCOGRA kämpar för att uppfylla spelstandarder överallt i världen och har rätt att undersöka alla casino online oavsett vilken nationalitet eller juridisk status de har.

Institutionens Historia

Redan innan eCOGRA bildades var casino online marknaden desperat ute efter regleringar. Korruption, stöld och bedrägeri var vanliga och spelarna kunde inte röra sig i en säker spelmiljö. Det är därför ett beslut fattades strax före 2003, de största leverantörerna inom branschen träffades och inrättade en oberoende och icke vinstdrivande institution som idag har sitt huvudkontor i London. eCOGRA samarbetar med olika kontroller och syftet är att undersöka tillförlitligheten hos olika spelplattformar. eCOGRA är en slags guide som alla nybörjare bör följa eftersom det ger en operatör rättvist spelande och möjlighet att få ett märkescertifikat. Du gör rätt till att hålla dig till de casino online som har fått sig ett eCOGRA sigill.

Deras roll för spelaren

eCOGRA ger detaljerad information till spelare runt om i världen om tillförlitligheten hos de olika spelsajterna. När det gäller stöld, brott eller förlust av pengar mot en operatör erbjuder eCOGRA spelaren att hjälpa till att hitta en väg ut. Huvudsyftet med denna institution är därför att säkerställa skyddet och respekt för andra spelare. eCOGRA testar och kontroller regelbundet casino online över hela världen. De publicerar även rapporter och studier i syfte att hjälpa spelarna fatta sina beslut.

Deras roll för casino online

eCOGRA bedömer även verksamheten med deras olika online spelplattformar, som kommer att respektera den etik i eCOGRA grundläggande principer. De internationella leverantörerna och operatörerna listas därför tillsammans med sina egenskaper och brister. De bildar alltså en rad med standard som heter eGap. Inspektioner och utredningar sker regelbundet och det är operatörens ansvar att acceptera detta.

eCOGRA expertis

  • eCOGRA har en utredningspersonal som besöka de olika operatörerna.
  • eCOGRA har personal som ger råd till casino online spelbolag för att kunna ge dem all den information som de behöver uppfylla för att kunna få ett eCOGRA sigill.
  • eCOGRA har en operativ personal, de kontrollerar operatörernas finansiella resurser, samt deras kundrelationer, kvaliteten på spel och programvara.
  • Slutligen har eCOGRA jurister och advokater som arbetar för att lösa alla tvister inom tjugofyra timmar, spelare kan ha mycket hjälp av eCOGRA